Maroko - historie - 3. část - novověk

Maroko

Saadové (1554-1669).

Saadové byla první Arabská dynastie a její vláda stála na jiných základech. Hlavní město měli Taroudant. Ahmed El Mansour byl nejvýznamnějším Saadským sultánem. Porazil křižáckou výpravu, kterou do země přivedli Portugalci a díky níž Maroko zbohatlo na vysokých výkupných. Historické památky si budete moci podrobně prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Maroka.

Alaouité (1669-1822).

Dynastii založil Moulay Rašíd, jehož syn se později stal nejslavnějším vládcem v dějinách Maroka. Dynastie vzešla z předsaharské oblasti. Syn Rašída zbudoval legendární černou armádu, která čítala 140 000 mužů, převážně otroků. Panovníci v Evropě jej brali jako sobě rovného a Maroko dosáhlo vrcholu své slávy. Za jeho následovníků říše opět uvadala.

Moulay Hassan (1873-1894).

Země byla nejednotná a Evropané se ji pomalu pokoušeli kolonizovat. Jako první se o to pokusili Francouzi , kteří porazili Turky a ukončili tak jejich působení v oblasti. Moulay Hassan byl posledním předkoloniálním sultánem, kterému se proces kolonizace nepodařilo zastavit a země přišla o samostatnost.

Koloniální období (1912-1956).

Na rozdíl od Francie, která zaváděla do třetího světa inovace, se Španělé v oblasti chovali nepokrytě dobyvačně. První francouzský guvernér Lyautey se snažil nenarušovat tradice a zvyky. Na oko respektoval místní vládu, ale fakticky vládl sám. Španělé vládli v přístavních městech Tetouanu, Ceuty a Melilly, ale ve dvacátých letech se snažili postoupit dál do vnitrozemí, kde ale narazili na odpor berberských kmenů. Po skončení bouřlivého období se Francouzi snažili dostat území pod kontrolu pomocí christianizace a vzdělávání obyvatel, přesto byli pouze částečně úspěšní. Roku 1943 se hnutí Istiqlal (Nezávislost) pokoušelo prosadit svobodu země. Zpočátku malé hnutí se brzy rozrostlo na 100 000 členů a Francie již nebyla schopná vzdorovat a v roce 1956 vyhlásilo Maroko nezávislost.

Období samostatnosti (1956).

Novým králem se stal Mohamed V., který se velmi zasloužil v boji za nezávislost. Za jeho vlády se budoval úřednický aparát, armáda a jiné věci nezbytné pro fungování království. Mohamed byl schopným vládcem, po jehož smrti nastoupil jeho syn Hassan II. I on se vyrovnával s pozůstatky koloniálního dědictví. Vládl v době velké populační exploze, kdy v Maroku bylo málo vzdělaných lidí. V roce 1975 byl zatažen do saharského konfliktu. Španělé se v té době stáhli se západní Sahary a na jejím bývalém území vznikly dva nové státy. Mauretánie a Alžírsko. V roce 1999 se moci ujal princ Sidi Mohamed, který provedl řadu reforem a je považován za nadějného vládce. Země musí ještě odstranit obrovskou chudobu, nezaměstnanost a negramotnost. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Maroka.

Historie Maroka - 1. část - do příchodu islámu...

Historie Maroka - 2. část - vrcholné období islámu...

Zájezdy do Maroka

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz